Free songs

Cho thuê xe ô tô tự lái giá rẻ dịch vụ tốt tại Hà Nội

HYUNDAI I10
cho thuê xe ô tô tự lái hyundai i10
 • Hiệu xe: HYUNDAI I10
 • Đời xe: 2015 – 2016
 • Màu xe: Trắng – Đỏ
 • Loại xe: Tự động
 • NL tiêu hao: 6lit/100km
 • Giá thuê: 600.000đ
COLLORA ALTIS
cho thuê xe ô tô tự lái altis
 • Hiệu xe: ALTIS
 • Đời xe: 2012 – 2013
 • Màu xe: Trắng – Bạc
 • Loại xe: Tự động
 • NL tiêu hao: 7.5l/100km
 • Giá thuê: 1.000.000đ
LACETTI 1.6
cho thuê xe ô tô tự lái lacetti
 • Hiệu xe: LACETTI 1.6
 • Đời xe: 2012 – 2014
 • Màu xe: Trắng – Bạc
 • Loại xe: Số sàn
 • NL tiêu hao: 7lit/100km
 • Giá thuê: 600.000đ
HYUNDAI GETZ
cho thuê xe ô tô tự lái hyundai getz
 • Hiệu xe: GETZ
 • Đời xe: 2011 – 2012
 • Màu xe: Trắng – Bạc
 • Loại xe: Số sàn
 • NL tiêu hao: 6,5l/100km
 • Giá thuê: 550.000đ
KIA FORTE
cho thuê xe ô tô tự lái kia forte
 • Hiệu xe: KIA FORTE
 • Đời xe: 2012 – 2013
 • Màu xe: Trắng – Đen
 • Loại xe: Tự động / Sàn
 • NL tiêu hao:8.5l/100km
 • Giá thuê: 900.000đ
INNOVA
cho thuê xe ô tô tự lái innova 7 chỗ
 • Hiệu xe: INNOVA
 • Đời xe: 2014 – 2015
 • Màu xe: Trắng – Đen
 • Loại xe: Tự động/Số sàn
 • NL tiêu hao:10lit/100km
 • Giá thuê: 800.000đ
CAMRY 2.0
cho thuê xe ô tô tự lái camry
 • Hiệu xe: CAMRY 2.0
 • Đời xe: 2012 – 2013
 • Màu xe: Trắng – Đen
 • Loại xe: Tự động
 • NL tiêu hao: 9lit/100km
 • Giá thuê: 1.400.000đ
KIA MORNING
cho thuê xe ô tô tự lái kiamorning
 • Hiệu xe: KIAMORNING
 • Đời xe: 2012 – 2014
 • Màu xe: Trắng – Vàng
 • Loại xe: Tự động
 • NL tiêu hao: 6lit/100km
 • Giá thuê: 600.000đ

'